12
Αυγ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το έργο κατασκευάζεται με κάθε λεπτομέρεια βάση σχεδίων με πλήρη γνώση υλικών και τεχνικών προδιαγραφών και με την δική μας επίβλεψη και συντονισμό των κατάλληλων συνεργείων.