12
Αυγ

ΜΕΛΕΤΗ

Η υλοποίηση κάθε επιτυχημένου έργου μας ξεκινά με βάση το φυσικό χώρο που το περιβάλλει καθώς και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε πελάτη. Ο χώρος μετριέται με ακρίβεια και σχεδιάζεται τρισδιάστατα σε περιβάλλον CAD στις πραγματικές του διαστάσεις. Η μελέτη για την αποτύπωση του χώρου γίνεται με τις σωστές τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές και παρουσιάζεται σε τρισδιάστατες εικόνες απόλυτα ρεαλιστικές που περιλαμβάνουν έπιπλα, κατασκευές, φωτισμό υλικά και χρώματα σε άρτιο συνδυασμό.